Genel Bilgi

Kazıyıcılar, dökme malzemenin stok sahalarından düzgün bir şekilde kazınması için tasarlanmıştır. Kovalı, kazıyıcı bıçaklı ve tamburlu tip şeklinde, üç ana tipte sınıflandırılabilirler. Kapasiteleri 10 - 1200ton/saat ya da daha fazla olabilir. Tasarım seçimi stoklamanın ebadı ve şekline, kazınacak malzemenin tipine, gereken kazıma oranına, homojenleştirme ya da harmanlama ihtiyacına bağlıdır.