Genel Bilgi

Titreşimli besleyici bir tür doğrusal besleme ekipmanıdır. Sahip olduğu düzgün titreşim, işletme güvenirliği ve uzun ömürlü servis özellikleri besleyicilerin başlıca avantajlarıdır. Yaygın olarak Madencilik, inşaat Malzemeleri, Kimya Endüstrisi ve Kırma Eleme tesislerinde kullanılır. Malzemeler kırıcıya düzenli ve sürekli olarak beslenirken aynı zamanda kabaca ayrıştırma da yapılır. Bu tip sistemler metalurji, kömür madenciliği, madencilik ayrıştırma, inşaat, kimya ve öğütme endüstrilerinde kullanılır.