Genel Bilgi

Havalı Bantlar; kuru kolay havalandırılabilir pudra malzemeleri havalandırarak malzemelere akışkanlık kazandırır ve belli bir eğimdeki hava kanallarının içerisinde, eğim yönünde akmasını sağlar.
Hava kanalları iki ana parçadan oluşur ve iki parça arasına hava geçirgenliği olan bez gerilir. Teknenin alt bölümünden vantilatörle beslenen hava, bölmenin bütün yüzeyine düzgün olarak dağıtılır. Hava, bölmeden geçerken bölmenin üzerindeki malzeme tabakasını havalandırır ve akışkan duruma getirir. Akışkan duruma gelen malzeme eğim yönünde akar.
Havalı bantlar genellikle çimento (çimento tozu) ve maden sektörlerine (mikronize malzeme) ilaveten termik santrallerde (kül tozu) tozsu ve kuru malzemelerin taşınmasında tercih edilen bir ekipmandır.