Genel Bilgi

Madencilik, Çimento, Demir Çelik ve buna benzer sektörlerde
dökme malzemelerin proses gereği stoklanması ve homojenize
edilmesi için kullanılır.
Bu stok sahaları açık veya kapalı, dairesel veya doğrusal olarak
tasarlanabilirler.