Madencilik, Çimento, Demir Çelik ve buna benzer sektörlerde
dökme malzemelerin proses gereği stoklanması ve homojenize
edilmesi için kullanılır.
Bu stok sahaları açık veya kapalı, dairesel veya doğrusal olarak
tasarlanabilirler.