Mass Makina Sanayii A.Ş
x
Kazıyıcı

Kazıyıcılar; madenler, limanlar, çelik tesisleri, elektrik santralleri vb. yerlerde dökme malzemenin stok sahalarından düzgün bir şekilde kazınması için tasarlanmıştır. Bunlar kovalı, kazıyıcı bıçaklı ve tamburlu tip şeklinde sınıflandırılabilir. Kapasiteleri 50 - 2400 ton/saat ya da daha fazla olabilir.

Tasarım seçimi stoklamanın ebadı ve şekline, kazınacak malzemenin tipine, gereken kazıma oranına ya da harmanlama ihtiyacına bağlıdır. Kazıyıcılar, stoklanan malzemeyi yığın boyunca tek taraflı kazıyarak bantlı konveyörlere boşaltır.

Bu tip kazıyıcılar malzemenin stokolden alınması esnasında kısmi homojenizasyon sağlarlar. Bunlar ancak, homojenizasyonun öncelik olmadığı küçük veya orta kapasitelerde iyi bir çözüm olabilirler. Firmamız, imal etiği kazıyıcılar için, yedek ekipman olarak kazıyıcı bıçak, zincir, zincir dişli ve yürüyüş teker gurupları üretmektedir. 


Diğer Fotoğraflar

Kazıyıcı - Referanslar
Kazıyıcı